Resultat och lärdomar

Den 21 maj höll vi ett seminarium där vi presenterade resultat och lärdomar från pilotprojektet med självkörande minibussar på Lindholmen i Göteborg. Här kan du ladda ner Mulalen som deltagarna tillsammans skapade under workshopen.