– Vad är S3?

Projektet S3 – Shared Shuttle Services ingår i regeringens innovationsprogram ”Nästa generations resor och transporter” och delfinansieras av Vinnova genom Drive Sweden. Keolis är operatör av tjänsten och projektet leds av forskningsinstitutet RISE.

– Vilka ingår i projektet?

Samarbetspartners i projektet är Keolis, RISE, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stads Parkering AB, Ericsson, Härryda Kommun, Johanneberg Science Park och Västtrafik. Läs mer om de olika organisationerna här.

– Är det säkert att använda dessa självkörande små bussar?

Sensorer skannar miljön i 360 grader i en radie på 60 meter så fordonet har väldigt bra koll på sin omgivning. Det kör också lugnt och försiktigt och tar inga chanser och är något tveksamt stannar den. En vanlig uppskattning är att 94% av alla trafikolyckor sker på grund av mänskligt beteende och misstag, och att ett skifte till ett ständigt vakande och förutsägbart system drastiskt kan förbättra trafiksäkerheten.

Slutligen är det viktigt att understryka att myndigheterna har gett tillstånd att köra i trafik på den specifika platsen, Detta efter en noggrann utredning av fordonets säkerhet och den specifika platsen förutsättningar.

– Vad kostar det att åka med?

Det kommer vara gratis under hela testperioden.

– Hur kommer självkörande skyttlar vara till nytta?

Förhoppningen är att skyttlarna ska vara en alternativ lösning för att undvika att parkera på centrala Lindholmen men det kan också ses som ett smidigare sätt att förflytta sig runt Lindholmen. Än viktigare blir möjligheten att låta alla som vill uppleva och lära sig mer om självkörande teknik i en vardaglig miljö och under kontrollerade förhållanden. Syftet med pilottesterna är att fungera som ett tidigt steg i riktningen mot framtida transportsystem genom att lära oss mer om potential och utmaningar med mer automatiserade och delade transporttjänster.

– Hur navigerar fordonet?

Fordonen navigerar med LiDARs och en rad andra olika anslutningar, vilket gör det möjligt för fordon att bestämma sin position i realtid baserat på en sparad karta över rutten och deras nuvarande avstånd till en lokal antenn. Läs mer om tekniken här.

– Vad har dessa fordon för miljöpåverkan?

De körs helt och hållet på el och är därför lokalt utsläppsfria. Eldriften medför också att de skapar mindre buller än vanliga bilar. På längre sikt har självkörande- och delade transportmedel potential att minska trängsel och leda till ett mer effektivt resursutnyttjande för våra transporter.

– När kommer skyttlarna börja köra på andra ställen i stan?

De första testerna har redan genomförts på Chalmers Campus Johanneberg, och försöken fortsätter vid Lindholmen under 2019 och 2020

 

Kontaktpersoner
Anne Faxér
Projektledare RISE 
+46 10 228 40 01
anne.faxer@ri.se