– Vad är S3?

Projektet S3 – Shared Shuttle Services ingår i regeringens innovationsprogram ”Nästa generations resor och transporter” och delfinansieras av Vinnova genom Drive Sweden. Autonomous mobility är operatör av tjänsten och projektet leds av forskningsinstitutet RISE Viktoria.

– Vilka ingår i projektet?

Samarbetspartners i projektet är Autonomous mobility, RISE Viktoria, Chalmers tekniska högskola, Chalmers fastigheter, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stads Parkering AB, Karlastaden Utveckling AB, Ericsson, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Sunfleet, Volvo Cars, Härryda Kommun och Västtrafik. Läs mer om de olika organisationerna här.

– Är det säkert att använda dessa självkörande små bussar?

Sensorer skannar miljön i 360 grader i en radie på 60 meter så fordonet har väldigt bra koll på sin omgivning. Det kör också lugnt och försiktigt och tar inga chanser och är något tveksamt stannar den. En vanlig uppskattning är att 94% av alla trafikolyckor sker på grund av mänskligt beteende och misstag, och att ett skifte till ett ständigt vakande och förutsägbart system drastiskt förbättra trafiksäkerheten.

Slutligen är det viktigt att understryka att myndigheterna har gett tillstånd att köra i trafik på den specifika platsen, Detta efter en noggrann utredning av fordonets säkerhet och den specifika platsen förutsättningar.

– Vad kostar det att åka med?

Det kommer vara gratis under hela testperioden.

– Hur kommer självkörande skyttlar vara till nytta?

Det återstår att se men för studenter, anställda och gäster vid Chalmers campus Johanneberg blir det ett kompletterande sätt att förflytta sig mellan platser på campus. Än viktigare blir möjligheten att låta alla som vill uppleva och lära sig mer om självkörande teknik i en vardaglig miljö under kontrollerade förhållanden. Syftet med pilottesterna är att fungera som ett tidigt steg i riktningen mot framtida transportsystem genom att lära oss mer om potential och utmaningar med mer automatiserade och delade transporttjänster.

– Hur navigerar fordonet?

Fordonet navigerar med en rad olika sensorer vilka gör det möjligt för det att hela tiden känna till sin position i relation till omgivningen och i systemets sparade karta över rutten. Läs mer om tekniken här.

– Vad har dessa fordon för miljöpåverkan?

De körs helt och hållet på el och är därför lokalt utsläppsfria. Eldriften medför också att de skapar mindre buller än vanliga bilar. På längre sikt har självkörande- och delade transportmedel potential att minska trängsel och leda till ett mer effektivt resursutnyttjande för våra transporter.

– När kommer skyttlarna börja köra på andra ställen i stan?

De första testerna körs just nu på Chalmers Campus Johanneberg. Projektet planerar att utöka försöken till Lindholmen under hösten. Vi kommer tillkännage startdatum så snart denna planeringen är klar. 

 

Kontaktpersoner
Birger Löfgren
Projektledare RISE Viktoria
+46 736 85 10 10
birger.lofgren@ri.se

Julie Herdal Molbech  
Autonomous Mobility
+45 505 206 15
jumo@amobility.dk