Ett av våra mål i projeket är att bättre förstå hur vi kan använda självkörande teknik. En nyckel är att få reda på hur du som användare av en självkörande buss upplever tjänsten. Vårt forskningsteam kommer utvärdera detta under projektets gång.

Chalmers campus Johanneberg

När du åker med kommer du bli inbjuden att svara på en kort enkät om din upplevelse.