Keolis

Keolis har en central del i projektet som operatör av skyttelbussarna.

https://www.keolis.se/

RISE 

RISE Mobilitet och System har rollen som projektledare samt leder arbetspaketen för användarutvärdering, affärsmodell och färdplan.

https://www.ri.se/sv

Göteborgs Stads Parkering AB

Göteborgs Stads Parkering bidrar aktivt till stadens utveckling och att förändra resvanor genom att erbjuda och driva utveckling av hållbara parkeringslösningar och andra innovativa mobilitetstjänster. För att skapa ett tillgängligt Göteborg, för boende och besökare, erbjuder vi genom varumärket Parkering Göteborg lösningar som gör det enkelt att resa, hitta och betala parkering.

https://www.parkering.goteborg.se

Chalmers

Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. All forskning, utbildning och nyttiggörande inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Chalmers leder arbetspaketet open innovation och har, tillsammans med Chalmers fastigheter, en central roll i att stödja den praktiska implementeringen av pilottjänsterna.

https://www.chalmers.se

Ericsson

Ericsson är en av de ledande leverantörerna av informations- och kommunikationsteknik (IKT) till olika aktörer. Ericsson leder arbetet med att koppla samman tjänsten till Drive Sweden’s Innovation Cloud.

https://www.ericsson.com

Västtrafik

Västtrafik ansvarar för all kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen och är Sveriges näst största kollektivtrafikbolag. Västtrafik bidrar med kunskap, kompetens och perspektivet från kollektivtrafiken.

https://www.vasttrafik.se

Härryda kommun

Deltar i utvecklingen av projektet.

https://www.harryda.se

Johanneberg Science Park

Deltar i utvecklingen av projektet.

https://www.johannebergsciencepark.com/