Autonomous Mobility

Som ledande leverantör av autonoma lösningar i Norden och Baltikum är vi påväg att förändra hur vi ser på transporter. Vår vision är att ge rörlighet till fler personer genom att använda autonom teknik. Autonomous Mobility leder arbetet med planering, initiering och drift av tjänsten.

https://www.amobility.dk

RISE Viktoria

RISE Viktoria är ett icke-vinstdrivande forskningsinstitut inriktat på att möjliggöra hållbar mobilitet genom användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT). RISE Viktoria har rollen som projektledare samt leder arbetspaketen för användarutvärdering, affärsmodell och färdplan.

https://www.viktoria.se

Chalmers

Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. All forskning, utbildning och nyttiggörande inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Chalmers leder arbetspaketet open innovation och har, tillsammans med Chalmers fastigheter, en central roll i att stödja den praktiska implementeringen av pilottjänsterna.

https://www.chalmers.se

Chalmers Fastigeheter

Genom att skapa campus och miljöer i världsklass bidrar vi på Chalmersfastigheter till att Chalmers får så bra förutsättningar som möjligt för att uppnå sitt mål – att vara ett internationellt ledande tekniskt universitet. Chalmers fastigheter har en central roll i att stödja den praktiska implementeringen av pilottjänsterna.

https://chalmersfastigheter.se/

Göteborgs Stads Parkering AB

Göteborgs Stads Parkering bidrar aktivt till stadens utveckling och att förändra resvanor genom att erbjuda och driva utveckling av hållbara parkeringslösningar och andra innovativa mobilitetstjänster. För att skapa ett tillgängligt Göteborg, för boende och besökare, erbjuder vi genom varumärket Parkering Göteborg lösningar som gör det enkelt att resa, hitta och betala parkering.

https://www.p-bolaget.goteborg.se

Älvstranden Utveckling AB Älvstranden Utveckling är Göteborgs Stads utvecklingsbolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Tillsammans med stadens planerande förvaltningar och näringsliv skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad runt älven. Bidrar med kunskap, kompetens och perspektivet som central aktör vid Lindholmsområdet. http://alvstranden.com

Karlastaden Utveckling AB

Bidrar med kunskap, kompetens och perspektivet som central aktör vid Lindholmsområdet.

http://karlastaden.se

Sunfleet

Sunfleet är Sveriges största bilpool, och finns på över 172 platser runt om i Göteborg. Sunfleet leder arbetet med att addera delade mobiltetsalternativ i anslutning till pilottesterna.

https://www.sunfleet.com

Ericsson

Ericsson är en av de ledande leverantörerna av informations- och kommunikationsteknik (IKT) till olika aktörer. Ericsson leder arbetet med att koppla samman tjänsten till Drive Sweden’s Innovation Cloud.

https://www.ericsson.com

Göteborgs Stad, Trafikkontoret

Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi gör det i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad. Trafikkontoret bidrar i projektet med detaljkunskap och underlag för förberedelser, samtidigt som de är en av flera parter som representerar kommunens perspektiv och intressen.

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201632020234438

Förvaltnings AB Framtiden

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Bidrar med kunskap, kompetens och perspektivet som central aktör i utvecklingen av staden.

http://framtiden.se

Västtrafik

Västtrafik ansvarar för all kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen och är Sveriges näst största kollektivtrafikbolag. Västtrafik bidrar med kunskap, kompetens och perspektivet från kollektivtrafiken.

https://www.vasttrafik.se

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret

Bidrar med kunskap, kompetens och perspektivet som central aktör i utvecklingen av staden.

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201632020213512

Härryda kommun

Härryda kommun deltar och följer utvecklingen i projektet.

https://www.harryda.se

Volvo Cars

Volvo Cars deltar och följer utvecklingen i projektet.

https://www.volvocars.com/