Projektet S3 har nu tagit ett viktigt steg med Ericssons 5G uppkoppling av våra självkörande minibussar mot en kontrolltorn.

Kontrolltornen och dess förmåga att övervaka och styra fordon ute i kollektivtrafiken är helt avgörande för att skynda på införandet av autonoma fordon inom kollektivtrafiken. Projektet är en av de första med en autonoma fordon som både är integrerade i kollektivtrafiksystemet, i detta fall Västtrafik, och samtidigt uppkopplade med 5G.

Att koppla de autonoma fordonen till en kontrolltorn möjliggör det med att ta bort säkerhetsförare i självkörande minibussar på sikt. Det är ett viktigt utvecklingssteg för självkörande minibussar.