Projektet S3 – Shared Shuttle Services testar självkörande minibussar i Göteborgsområdet. Fas 2 har rullat klart och vi laddar om för nystart vid Lindholmenområdet i början av 2021.

I Göteborg testas självkörande minibussar med plats för 11 passagerare.
Med bussar i skytteltrafik minskar behovet av centrala parkeringsplatser vilket stimulerar en förtätning av staden. Målet är att testa hur nya, delade transportlösningar kan bidra till en fortsatt hållbar stadsutveckling.

Projektet är en del av regeringens samverkansprogram “Nästa generations resor och transporter” och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden vid Lindholmen Science Park. Satsningen leds av RISE Research Institutes of Sweden.

Partners: Keolis, RISE, Chalmers, Göteborgs Stads Parkering AB, Ericsson, Västtrafik, Johanneberg Science Park och Härryda Kommun.