Dags att uppdatera mjukvaran och djupladda batterierna! Till och från kan dock bussarna fortfarande synas till i Lindholmsområdet, innan det är dags för nyinvigning våren 2020!