Den korta versionen är på grund av den intensiva exploatering som just nu pågår i området. Både vägar och parkeringar förändras en hel del och har därför inneburit sökande efter andra rutter än vad som ursprungligen var planerat.

Vad gör vi nu?
Operatören Autonomous mobility jobbar i tätt samarbete med Trafikkontoret och övriga projektdeltagare för att ta fram en fungerande rutt vid Lindholmen.

När kan den komma igång?
När rutten väl är fastställd blir den möjligt att scanna för att skytteln ska lära sig mer om sin omgivning. Sedan blir det en del provturer inför lansering!

Vad händer till dess?
Tills vidare behåller vi rutten vid Chalmers campus Johanneberg. Här kan du åka med gratis varje vardag mellan kl. 8:00 och 16:00.