Nästan alla som provat den första självkörande bussen i Göteborg tycker att den är säker och gör nytta. Det visar en undersökning efter att det första delförsöket på Chalmers-området nu är avslutat.

– Ett uppmuntrande och sporrande resultat, säger projektledaren Birger Löfgren på forskningsinstitutet RISE Viktoria. Det är en första bekräftelse av nyttan med denna nya typ av fordon.

I drygt fyra veckor, i maj och början av juni, har den självkörande bussen trafikerat en drygt kilometerlång sträcka runt Chalmers-området Johanneberg. Samtidigt har det bedrivits forskning kring användarbeteenden som ska användas i bedömningen av självkörandeteknikens potential.

Intervjuer har genomförts både före och efter att människor använt sig av den eldrivna bussen. De visar att det fanns stora förhoppningar på den nya bussen – och att den bilden förstärktes efter att de hade provat själva. Så här tyckte de som svarade, före och efter:

  • Före: cirka 82 procent trodde att bussen skulle vara användbar eller ganska användbar. Efter: andelen ökade till drygt 92 procent.

– Trots bussens medvetna begränsningar – hur fort och hur komplicerade rutter den kan köra – visar resultaten att den upplevs möta riktiga behov, säger Birger Löfgren.

Och dessutom: resenärernas bedömning av trygghet och säkerhet ökade efter att de själva testat:

  • Före: drygt 83 procent förväntade sig att tjänsten skulle vara trygg eller ganska trygg. Efter: nästan alla, drygt 96 procent, upplevde tjänsten som trygg eller ganska trygg.
  • Före: cirka 80 procent trodde att tjänsten skulle vara säker eller ganska säker. Efter: drygt 91 procent kände sig säkra eller ganska säkra.

Över 100 personer per dag har åkt med bussen. Anne Rosa Simonsen, kommunikationschef hos bussoperatören, danska Autonomous Mobility, är nöjd med försöket:

– Det har varit intressant och spännande att köra i ett område med så många plötsliga utmaningar kring bland annat vägarbeten, bostäder, bilar, cyklar och fotgängare, säger hon. Och vi kan konstatera att bussen kunnat hantera de många varierade situationerna.

Projektet med den självkörande busstekniken i Göteborg är det andra i sitt slag i Skandinavien. Det kommer att fortsätta i höst och flytta över Göta älv till Lindholmen Science Park. Dessutom kommer försöket på Chalmers-området i Johanneberg att återstartas.

– Efter sommaren kommer vi att testa hur bussarna kan möjliggöra ny stadsplanering, säger Birger Löfgren. Vi utökar försöken från ett till två fordon, för att se hur de kan stimulera minskad biltrafik från stadens tätare stadsdelar.

Bakom denna satsning ligger ett partnerskap mellan femton organisationer och företag med anknytning till mobilitet, stadsplanering och transporter.

Nu är det första delförsöket med en självkörande buss i Göteborg avslutat. De som teståkt tycker att bussen både gjort nytta och är säker, visar RISE forskning.

Unga skolbarn är några av de som har provåkt den nya självkörande bussen på Chalmers-området i Göteborg. Försöket fortsätter efter sommaren och flyttar då över älven till Lindholmen Science Park.