Samtycke

Varför vill vi ha ditt namn och din e-postadress?

Detta är ännu ett forskningsprojekt som drivs av RISE – Research Institutes of Sweden i samarbete med XXX och YYY.
Vi samlar in dina data enbart för att sammanställa hur du och dina medresenärer upplever att åka med i en förarlös buss.
Din e-postadress behöver vi när vi kommer att göra ett slumpartat utskick med några frågor om hur du upplevde tjänsten.
När projektet är avslutat kommer samtliga uppgifter att raderas.

Du kan när som helst kontakta oss på e-post xxx@ri.se och be om att bli raderad ur databasen.

Tillbaka till biljettsidan…